content long 25-August-2019 00:52:05

Winners - Netherlands

13 - 15 years old - Saturn's rings, with three of Saturn's moons: Tethys, Enceladus, and Mimas

Author:

Rozemarijn Kooij

De Cassini-Huygens ruimtesonde zweeft in een baan rond Saturnus. Deze sonde heeft drie doelen: doel 1 is een foto van de ringen van Saturnus samen met zijn manen Tethys, Enceladus en Mimas, doel 2 is een foto van Jupiter van veraf (alsof het een exoplaneet is) en doel 3 is een filmpje van Tethys die achter Rhea langs vliegt. Ik heb me in de drie doelen verdiept en denk dat doel 1 de meeste waarde heeft voor de wetenschap.
Ik heb niet voor doel 2 gekozen, omdat ik vind dat nu er een sonde rond Saturnus zweeft, de focus ook op Saturnus moet liggen. Wellicht kan de aandacht ooit naar Jupiter gaan om informatie te krijgen voor het bestuderen van exoplaneten, maar dan vanaf een ander perspectief in de ruimte. Van doel 3 leren we vooral veel over de ‘’Tiger/cat scratches‘’ op Tethys. Dat kan interessant zijn, want zulke strepen zijn nog niet eerder ontdekt op hemellichamen, maar ik denk dat de informatie daarover niet gebruikt kan worden in andere wetenschappelijke gevallen in de ruimte.
Maar waarom heb ik voor doel 1 gekozen? Tethys heeft veel kraters: Odysseus is met een diameter van 400 kilometer de grootste. Ook heeft Tethys een tweedeling in oppervlaktetemperatuur, net zoals de maan Mimas. De meest opvallende krater van Mimas is Herschel. Enceladus, de op vijf na grootste maan, weerkaatst bijna 100% van het zonlicht dat zijn oppervlakte bereikt, het heeft een atmosfeer en door de 10 kilometer diepe oceaan onder de dikke ijskorst van de oppervlakte, is er misschien leven mogelijk. Ook wordt er door het water invloed op het gesteente in het interieur uitgeoefend. Door de geisers op Enceladus is de E-ring ontstaan. Er zijn zeven ringen, bestaande uit kleinere ringen. Wat prachtig hoe dit werkt! Je raakt vanzelf ‘in de ban van de ringen’. Er wordt nog steeds veel gespeculeerd over hun leeftijd, dus daar zou misschien een antwoord op kunnen worden gevonden. Verder denk ik dat het heel interessant is om Saturnus’ systeem te bestuderen, vanwege de vele manen met een eigen baan rond Saturnus. Ik denk dat de belangrijkste informatie gewonnen kan worden door het bestuderen van de invloed van de zon op de klimaten op de verschillende manen. Ook zal de invloed van de klimaten op de manen onderling en op de planeet zelf bestudeerd kunnen worden. Dit kan belangrijke informatie geven die ook toegepast zou kunnen worden op de systemen van andere planeten en misschien zelfs de aarde.
De foto, gemaakt op 3 december 2015, leert ons dus verschillende dingen: het geeft ons informatie over Tethys, Mimas & Enceladus, we kunnen erachter komen hoe oud de ringen zijn, we leren veel over Saturnus’ systeem en we kunnen ontdekken wat klimaten van verschillende hemellichamen voor invloed op elkaar hebben. Vanwege deze vier redenen denk ik dat het een goed idee is dat wetenschappers hun aandacht richten op doel 1: een foto van Saturnus samen met de manen Tethys, Enceladus en Mimas.

 


Last Update: 20 May 2016

For further information please contact: SciTech.editorial@esa.int

Related Articles