content long 26-September-2018 17:14:42

Winners Norway

13-15 years old: Ice plumes at the south pole of Enceladus

 Author: Aurora Kolstad

Hvor raskt hvilken kunnskap vi har om verdensrommet utvikler seg, fascinerer meg - ikke minst etter at sonden Cassini har fløyet rundt Saturn og gitt oss et bedre innblikk i hva som skjer i verdensrommet siden tidlig på 2000-tallet. Funnene har vært revolusjonerende. Til tross for å være en relativt liten sfære, faktisk 25 ganger mindre enn Jorden, og som kun én av Saturns mange måner, mener jeg at Enceladus er det mest interessante himmellegemet verden i nyere tid har begynt å interessere seg for. Cassini har fløyet over månen gjentatte ganger og gjort undersøkelser som har endret vår oppfatning av noe man en gang trodde var helt begivenhetsløst. Mer feil kunne man ikke ta. På Enceladus har vi nemlig grunn til å tro det finnes liv – eller i alle fall forutsetningene til at det skal kunne finnes!

Enceladus sine geysirer er hva som etter min mening gjør månen av is virkelig spesiell og interessant. Nyere bilder viser at det står store mengder vann og damp ut av såkalte ”tigerstriper” på Enceladus. Ved at den finnes kilder på sydpolen av månen som sender søyler av vann og vanndamp opp i luften, tyder at det finnes et stort hav på sørsiden av månen under overflaten, forseglet av all isen. Dette er noe forskere fra NASA nå har slått fast at er sant. At det finnes flytende vann er et av de viktigste forholdene som trengs for at det finnes liv.

Det har også blitt gjort andre oppdagelser som støtter hypotesen om liv på Enceladus. Man har blant annet fanget opp av det som sprutes ut av geysirene ikke kun er vann, men også organiske forbindelser. Etter at Cassini fløy over Enceladus i 2008 beviste man at dette var sant ved å fange opp både karbondioksid, karbonmonoksid, propan, metan og mange flere organiske forbindelser. Dette gjør forskere positive på at det kanskje kan finnes aminosyrer der, altså byggesteiner til proteiner. Dessuten fanget Cassini opp kalium og natrium, noe som tyder på at vannet er salt og tydeliggjør parallellene mellom Jorden og Enceladus.

Allikevel er at det geysirene sender ut fra Enceladus er mye varmere enn man i utgangspunktet skulle trodd, det som fascinerer meg mest. Selv om temperaturen kun ligger på -93 grader celsius, er det allikevel hundre grader varmere enn på selve overflaten av månen. Med en så høy temperatur, vil det si at det må finnes en type energikilde, noe som man ikke hadde trodd på grunn av både størrelsen og overflatevarmen til Enceladus.

Med både vann, varme og en kjemi som ligner på jordas egen, mener jeg at Enceladus er en av de stedene vi har størst sjanse for å finne utenomjordisk liv. Allikevel, selv om vi ikke skulle finne det, lærer vi mye ved å utforske månen. Vi ser både likheter og ulikheter til Jorden, som gjør både muligheten til å se sammenhenger mellom Enceladus og andre planeter mulig, men også gjør oss mer observante på hvordan vår egen planet fungerer.


Last Update: 19 May 2017

For further information please contact: SciTech.editorial@esa.int

Related Articles

See Also