content long 16-July-2018 07:05:15

Winners Norway

16-18 years old: The hexagon at Saturn's north pole

 Author: Rafael Bing

I 1988 oppdaget forskere et heksagonalt skymønster som roterer om Saturns nordpol da de studerte bilder tatt av NASAs Voyager-romsonder i 1980 og 1981. Det sekskantformete skylaget ble ikke bekreftet før i 2006 da Cassini tok bilder av Saturn som en del Cassini-Huygens-oppdraget. Det heksagonformete fenomenet med omtrent like lange sider er det eneste av sitt slag i universet. Med en diameter på omtrent 32 000 kilometer, dybde på omtrent 100 kilometer og en vedvarende heksagonal form har fenomenet forundret forskere i flere år, og selv om årsaken bak formen ennå ikke har blitt bekreftet, er flere teorier blitt utviklet. Er det jetstrømmer som i møte friksjon og tregere molekylskyer som danner heksagonet? Eller er det temperatur og trykk som er grunnen? Med i underkant av ett år igjen av «Solstice Mission» kan Cassini forhåpentligvis gi forskere tilstrekkelig informasjon om det galaktiske fenomenet til å komme nærmere en unison forklaring til formen, og samtidig få oppklaring i andre spørsmål tilknyttet Saturns heksagon.

Som det eneste eksemplaret i universet er heksagonet på Saturns nordpol et viktig forskningsprosjekt for å kartlegge galaktiske fenomener, ekspandere forståelsen av Saturns fysiske egenskaper og å utvide kunnskapen om interplanetariske gasstrømmer. Ved å allerede ha kommet langt i forskningen av den heksagonale formen, er det muligheter for å fordype seg i de kjemiske- og fysiske egenskapene og benytte seg av informasjonen i enkelte terrestriske fenomener som innebærer strømninger. Med over 30 år med forskning har forskere kommet langt i å finne årsaken til den heksagonale formen på planetens nordlige pol, men det er likevel flere spørsmål som enda ikke er besvart. Hvor lenge har den holdt på? Hvor lenge vil heksagonet fortsette å rotere rundt nordpolen? Hvorfor finnes ikke tilsvarende fenomen noe annet sted i universet? Hvorfor har ikke Saturns sørlige pol en heksagonal form når bilder som er tatt av Hubble-teleskopet viser at de begge har en tydelig vortex?

I tillegg til behovet for forskning som omhandler heksagonets form, har man av bilder tatt av Cassini i november 2012 og september 2016 observert en fargeendring i skymønsteret på Saturns nordpol. Fra å ha en blåaktig farge i 2012 hadde heksagonet en gul/gyllen farge i 2016. Forskere fra NASA regner med at en økt produksjon av fotokjemisk dis i planetens atmosfære kan ha vært årsak til fargeendringen, og begrunner det med heksagonets evne til hindre aerosoler å trenge inn i skydekket og allerede utført forskning om aerosoler på Saturns nordpol fra 1995 til 2009. Likevel er forklaringene bare teorier på dette stadiet, og har mulighet for å bli studert nærmere når Cassini tar sin siste runde rundt Saturn i 2017.

Saturns årstider legger også premisser for forskningen. Etter at Voyager-romsonden tok bilder av heksagonet i 1980 opplevde den nordlige polen 15 år med mørke. Saturns nordlige pol tippet bort fra solen, hvilket begrenset forskerne til infrarøde bilder og vanskeligere utgangspunkt for forskning. Årstidene gjør dermed heksagonet på Saturns nordpol til et enda mer aktuelt forskningsprosjekt og tilfører forskningen en «tidsfrist» om den ikke skal bli ytterligere utsatt og dermed gå lengre tid før man får svar på spørsmål som; hva er årsaken til den heksagonale formen? Hvilke grunnleggende fysiske egenskaper på Saturn er årsaken til at det heksagonale skymønsteret bare eksisterer der? Hvorfor finner man ikke et tilsvarende heksagon på Saturns sørpol? og hva er årsaken til heksagonets fargeendring?


Last Update: 19 May 2017

For further information please contact: SciTech.editorial@esa.int

Related Articles

See Also