content long 17-July-2019 00:16:24

Winners Slovakia

10-12 years old: Ice plumes at the south pole of Enceladus

 Author: Marek Papcun

Enceladus je mesiac patriaci planéte Saturn, o veľkosti porovnateľnej s Veľkou Britániou. Bol objavený v roku 1789 britským astronómom Williamom Hershelom. Sonda Cassini uskutočnila celkovo 22 preletov ponad Enceladus, no až v roku 2008 sa jej podarilo preletieť priamo cez gejzír. Zistilo sa, že na Enceladuse sú medzivrstvové oceány a ľadové výtrysky. Oceány tvoria veľmi slané tekutiny pod kôrou mesiaca a dosahujú až 90°C. Výtrysky dokážu vystreliť material do vzduchu rýchlosťou až 400 m/s.

Na Enceladuse je gravitácia 87x nižšia ako na Zemi. Len keď porovnáme atmosféru Zeme s čiastočnou atmosférou na Enceladuse tak vidíme obrovské rozdiely. Na Enceladuse je napríklad 4% dusík a na Zemi je to 78,084%. Alebo na Zemi je iba 175 milióntin % metánu a na Enceladuse je to 1,7%. Na Enceladuse nenašiel Ultrafialový spektograf stopy atmosféry, no magnetometer našiel v roku 2005 stopy po iónových vlnách. Naznačili tým že v južnej časti Encelada sú stopy po vode a po magnetizme. To by mohlo znamenať že by sa tam mohol nachádzať drobný ekosystém. Ale maximálna povrchová teplota na Encelade je cca -128°C. To je dosť málo, preto by sme sa mali zamerať na hľadanie pod povrchového života.

Otázkou zostáva, ako by mala sonda hľadať a ako hlboko? Skúmal som teda, ako by sa na planéte s takou nízkou gravitáciou a samozrejme nízkym tlakom vzduchu pri prípadnej atmosfére vysporiadali rastliny a živočíchy Zeme. Na planéte s nižším gravitačným poľom v porovnaní so Zemským by napríklad stromy mohli rásť vyššie, keďže súčasné obmedzenia vo výške záležia od toho, ako ďaleko sa dokáže voda dostať do horných častí stromov a vyživovať listy. Takisto je zaujímavé, že najväčšie zvieratá na Zemi sú tie, ktoré žijú v oceánoch. V prípade, že je gravitačné pole mesiaca menšie, alebo slabšie ako na Zemi, je nepravdepodobné, že by dokázal udržať mnohobunkové formy života. Ďalej som sa zameral, na organizmy schopné prežiť v extrémne nízkom tlaku. Čierny fajčiar (black smoker) je podmorský objekt v podobe hydrotermálneho prieduchu, ktorý sa nachádza na morskom dne. Ide o kruhové komíny tvorené minerálnymi zložkami. Veľké prekvapenie vo vedeckom svete spôsobilo zistenie, že v okolí čiernych fajčiarov žijú rozvinuté spoločenstvá s uzavretým ekosystémom úplne závislým od síry. Nikto nepredpokladal, že sa život na vyššej úrovni môže objaviť v nepriaznivých podmienkach, kde panuje obrovský tlak, kam nedosahuje slnečné svetlo a kde je unikajúca voda obohatená sírovodíkom. Zistilo sa, že tu existuje potravinový reťazec, na ktorého začiatku sú baktérie a podľa posledných záznamov – na konci sú červy a lastúrniky. Môžeme teda predpokladať, že podobní fajčiari sa budú nachádzať v okolí tektonických zlomov na Enceladuse. Bolo by to ideálne miesto, kde by sa mohli vytvoriť primitívne zárodky mimozemského života. Objavenie čiernych fajčiarov a rozvinutého života v ich okolí ukazuje odolnosť života a jeho schopnosť adaptovať sa na nehostinné podmienky, čo by mali vedci preskúmať vyslaním špeciálnej vesmírnej podmorskej sondy do oceánov na Enceladus. Aby sa tam dostali, je potrebné vyslať sondu schopnú pristáť na Enceladuse a zistiť pôvod kôry.


Last Update: 19 May 2017

For further information please contact: SciTech.editorial@esa.int

Related Articles

See Also