content long 16-July-2019 02:36:23

Winners Slovakia

16-18 years old: The lakes of Titan

Author: Miriam Srogončíková

Skúmanie nových a exotických  svetov, akým je nepochybne i Titán, odnepamäti dráždilo ľudskú predstavivosť i povzbudzovalo hĺbavejších k vytrvalej a plodnej výskumnej činnosti. O Titáne možno povedať že je rekordmanom v mnohých oblastiach, je najľahšie pozorovateľným mesiacom Saturna na nočnej oblohe, obsahuje množstvo organických zlúčenín, na jeho povrchu sa nachádzajú jazerá plné metánu a etánu a jeho meno je synonymom pre mocnú entitu. Ja si však myslím, že Titán to najúžasnejšie stále skrýva, pretože život, taký aký ho poznáme na Zemi, vyšiel z mora.

Áno, tento zamrznutý svet je absolútne iným obrazom jazier a riečnych útvarov  aké sú na Zemi. I dážď je taký odlišný ! A preto sa treba pri zohľadňovaní podmienok pre vznik života pozerať cez  iné okuliare. Zastávam názor, že ak je život možný v extrémnych podmienkach na Zemi (napr. prostredie bez kyslíka, vysoký tlak), ktoré sú pre väčšinu známych pozemských druhov neznesiteľné a rovnako sú prirodzenými pre isté špecifické formy života (napr. anaeróbne baktérie, baktérie schopné prežiť v horúcich sírnych prameňoch vulkánov, morské živočích žijúce vo veľkej hĺbke) tak i vznik a udržanie minimálne primitívneho života na Titáne je viac než možný. Uvedomujem si aké zložité  je skúmanie v danej oblasti jazier ale šance na odhalenie tajomstva Titánu sú teraz oproti minulosti nesmierne.

Výskum nemusí prebiehať priamo, na konkrétnej, relatívne malej  ploche jazera ponorením sa a  hľadaním  exempláru, ako hmotného dôkazu mimozemského života, omnoho dôležitejšia je komplexnosť použiteľnej metódy. Navrhujem skenovanie oblasti jazier za účelom odhalenia anomálií v chemickom zložení, ktoré by mohli poukazovať na procesy prebiehajúce v živých organizmoch a zmeny v prostredí nimi spôsobené. Očakávam, že k podobným fotografickým materiálom sa možno dopracovať použitím sondy Cassini a tak dokázať vyššie uvedené výskumné zámery.

Dôkaz, že život sa prebojuje aj cez tie najťažšie podmienky je nesporný a nevyvrátiteľné nielen pre skutočnosti uvedené vyššie, ale aj preto, že tieto fakty boli mnohokrát empiricky dokázané.


Last Update: 19 May 2017

For further information please contact: SciTech.editorial@esa.int

Related Articles

See Also