Asset Publisher

Winners Norway

Winners Norway

13-15 years old: Ice plumes at the south pole of Enceladus

 Author: Aurora Kolstad

Hvor raskt hvilken kunnskap vi har om verdensrommet utvikler seg, fascinerer meg - ikke minst etter at sonden Cassini har fløyet rundt Saturn og gitt oss et bedre innblikk i hva som skjer i verdensrommet siden tidlig på 2000-tallet. Funnene har vært revolusjonerende. Til tross for å være en relativt liten sfære, faktisk 25 ganger mindre enn Jorden, og som kun én av Saturns mange måner, mener jeg at Enceladus er det mest interessante himmellegemet verden i nyere tid har begynt å interessere seg for. Cassini har fløyet over månen gjentatte ganger og gjort undersøkelser som har endret vår oppfatning av noe man en gang trodde var helt begivenhetsløst. Mer feil kunne man ikke ta. På Enceladus har vi nemlig grunn til å tro det finnes liv – eller i alle fall forutsetningene til at det skal kunne finnes!

Enceladus sine geysirer er hva som etter min mening gjør månen av is virkelig spesiell og interessant. Nyere bilder viser at det står store mengder vann og damp ut av såkalte ”tigerstriper” på Enceladus. Ved at den finnes kilder på sydpolen av månen som sender søyler av vann og vanndamp opp i luften, tyder at det finnes et stort hav på sørsiden av månen under overflaten, forseglet av all isen. Dette er noe forskere fra NASA nå har slått fast at er sant. At det finnes flytende vann er et av de viktigste forholdene som trengs for at det finnes liv.

Det har også blitt gjort andre oppdagelser som støtter hypotesen om liv på Enceladus. Man har blant annet fanget opp av det som sprutes ut av geysirene ikke kun er vann, men også organiske forbindelser. Etter at Cassini fløy over Enceladus i 2008 beviste man at dette var sant ved å fange opp både karbondioksid, karbonmonoksid, propan, metan og mange flere organiske forbindelser. Dette gjør forskere positive på at det kanskje kan finnes aminosyrer der, altså byggesteiner til proteiner. Dessuten fanget Cassini opp kalium og natrium, noe som tyder på at vannet er salt og tydeliggjør parallellene mellom Jorden og Enceladus.

Allikevel er at det geysirene sender ut fra Enceladus er mye varmere enn man i utgangspunktet skulle trodd, det som fascinerer meg mest. Selv om temperaturen kun ligger på -93 grader celsius, er det allikevel hundre grader varmere enn på selve overflaten av månen. Med en så høy temperatur, vil det si at det må finnes en type energikilde, noe som man ikke hadde trodd på grunn av både størrelsen og overflatevarmen til Enceladus.

Med både vann, varme og en kjemi som ligner på jordas egen, mener jeg at Enceladus er en av de stedene vi har størst sjanse for å finne utenomjordisk liv. Allikevel, selv om vi ikke skulle finne det, lærer vi mye ved å utforske månen. Vi ser både likheter og ulikheter til Jorden, som gjør både muligheten til å se sammenhenger mellom Enceladus og andre planeter mulig, men også gjør oss mer observante på hvordan vår egen planet fungerer.

13-15 years old: The lakes of Titan

 Author: Murtaza Ghazi

Water is considered as essential part of human life. Humans and all living creatures can’t survive without water. The three essential parts to live are food, air and water. As the technology is getting better day by day, we can research on different planets. Scientist are working hard to research a suitable environment like world in whole solar system.

I think the most interesting image was titan lakes. I liked  it because it got lakes. It can have living creatures there. It’s the moon of Saturn. It got weather. I think it’s very interesting and a heroic achievement by scientists. When we hear that it got landscapes, rainfall and  weather, we start to think beyond our imagination. I am very proud that scientist started to research on mars. We found water and landscapes there. The machine which is called curiosity it is sending pictures of mars.

 As the titan got rainfall and it has a solid state of water also. It has  seas and lakes. I think that titan, the moon of Saturn, is the least hostile place for humans. It has a liquid methane water. Titan has I guess no water but scientist think that in future life based on methane might support that humans can live there. I hope it comes true because nowadays population and pollution is increasing.

My personal view is that we can send people to live on mars and on titan in future. I meant because in future earth would be full of people and quantity of water and living areas would be less. As in the future there would be many circumstances of oxygen, water and food. Titan has landscapes so I guess there might be erosion  because it got water also. As the world is improving in technology, we can research more on other planets. God has given us with all the necessary things we need. We are thankful to our god. The purpose I chose this topic was because it can raise many points and it has natural resources like lakes, landscapes and rainfall.

I recommend this image because it inholds natural source and can help us in future, if we have better technology in future. Titan moon of Saturn would consist life in future. In this topic I got a lot of things, which are being described in this essay for example population, pollution, facilities and resources. Scientist have been working very hard to get the information of every planet. They are searching on what it consists of, is there any support of human life or any living creature that could be living there. Scientist have to focus many things and I think it’s very hard. I appreciate how they work. I appreciate them on their heroic achievement. I will believe that in future there would be support of life. The amazing with new scientific things and with new technology. Best of luck for your next mission and for this one too. I believe that you will succeed.

13-15 years old: The hexagon at Saturn's north pole

 Author: Christian Balk

The first thing that comes to mind is that there is something about Saturn’s topography that effects the airstreams around the north pole, but the fact that Saturn is a gas planet cancels out most of that theory. But there is still a possibility that something under the layer of gas making the hexagon. Or perhaps it’s pure physics, created by all the minor vortices.

Repelling gas

My theory is that the streams of liquids under the surface might have something to do with this irregularity. It would have to be a liquid with a very low boiling point. It’s not a particularly heavy liquid, since it’s latitude is so high. When it turns into gas form it works as a kind of wall between the hurricane and the rest of Saturn. My guess it is the dense metallic hydrogen. If it could by any means turn into a liquid it would still conduct heat well, and therefore it could easily move upwards in the atmosphere. When it reaches the surface, it would condense into a liquid and fall back under the clouds, and then start the cycle all over again. Another way would be if normal hydrogen constantly got pushed upward, and because of the planets rotation, pushed north (or south). Because of the hurricane at the pole the hydrogen would be pushed south, and by that it would get stuck in between the equator and the hurricane. This would create a field of hydrogen that is so dense that it manages to separate heavier gases in the north and the south (1). Now that would result in a round field, but what we need is a hexagonal field. I can only theorize, but the easiest explanation would be that the minor vortices interfering with the big hurricane making areas with higher density because of the air moving more slowly. if you have a dam, and beneath the dam was a little river, what would happen if you were to open the floodgates? Two things, ether the river would go faster, or it would widen. In Saturn’s case the areas of higher density have widened. The fact that it turned into a hexagon might have been random, but a more feasible explanation would be that the hurricane in the middle split up into smaller streams with high density forming large tornado’s that have since dissipated (except for one). Another feasible theory is that denser areas lye further from the edge, closer to the hurricane. These areas are so dense that they push the stream around themselves. If there were six areas, and they were lying close enough to the hurricane, the curve of the stream would slide into the other areas radius, thus making the air current go in a hexagonal pattern.

16-18 years old: The hexagon at Saturn's north pole

 Author: Rafael Bing

I 1988 oppdaget forskere et heksagonalt skymønster som roterer om Saturns nordpol da de studerte bilder tatt av NASAs Voyager-romsonder i 1980 og 1981. Det sekskantformete skylaget ble ikke bekreftet før i 2006 da Cassini tok bilder av Saturn som en del Cassini-Huygens-oppdraget. Det heksagonformete fenomenet med omtrent like lange sider er det eneste av sitt slag i universet. Med en diameter på omtrent 32 000 kilometer, dybde på omtrent 100 kilometer og en vedvarende heksagonal form har fenomenet forundret forskere i flere år, og selv om årsaken bak formen ennå ikke har blitt bekreftet, er flere teorier blitt utviklet. Er det jetstrømmer som i møte friksjon og tregere molekylskyer som danner heksagonet? Eller er det temperatur og trykk som er grunnen? Med i underkant av ett år igjen av «Solstice Mission» kan Cassini forhåpentligvis gi forskere tilstrekkelig informasjon om det galaktiske fenomenet til å komme nærmere en unison forklaring til formen, og samtidig få oppklaring i andre spørsmål tilknyttet Saturns heksagon.

Som det eneste eksemplaret i universet er heksagonet på Saturns nordpol et viktig forskningsprosjekt for å kartlegge galaktiske fenomener, ekspandere forståelsen av Saturns fysiske egenskaper og å utvide kunnskapen om interplanetariske gasstrømmer. Ved å allerede ha kommet langt i forskningen av den heksagonale formen, er det muligheter for å fordype seg i de kjemiske- og fysiske egenskapene og benytte seg av informasjonen i enkelte terrestriske fenomener som innebærer strømninger. Med over 30 år med forskning har forskere kommet langt i å finne årsaken til den heksagonale formen på planetens nordlige pol, men det er likevel flere spørsmål som enda ikke er besvart. Hvor lenge har den holdt på? Hvor lenge vil heksagonet fortsette å rotere rundt nordpolen? Hvorfor finnes ikke tilsvarende fenomen noe annet sted i universet? Hvorfor har ikke Saturns sørlige pol en heksagonal form når bilder som er tatt av Hubble-teleskopet viser at de begge har en tydelig vortex?

I tillegg til behovet for forskning som omhandler heksagonets form, har man av bilder tatt av Cassini i november 2012 og september 2016 observert en fargeendring i skymønsteret på Saturns nordpol. Fra å ha en blåaktig farge i 2012 hadde heksagonet en gul/gyllen farge i 2016. Forskere fra NASA regner med at en økt produksjon av fotokjemisk dis i planetens atmosfære kan ha vært årsak til fargeendringen, og begrunner det med heksagonets evne til hindre aerosoler å trenge inn i skydekket og allerede utført forskning om aerosoler på Saturns nordpol fra 1995 til 2009. Likevel er forklaringene bare teorier på dette stadiet, og har mulighet for å bli studert nærmere når Cassini tar sin siste runde rundt Saturn i 2017.

Saturns årstider legger også premisser for forskningen. Etter at Voyager-romsonden tok bilder av heksagonet i 1980 opplevde den nordlige polen 15 år med mørke. Saturns nordlige pol tippet bort fra solen, hvilket begrenset forskerne til infrarøde bilder og vanskeligere utgangspunkt for forskning. Årstidene gjør dermed heksagonet på Saturns nordpol til et enda mer aktuelt forskningsprosjekt og tilfører forskningen en «tidsfrist» om den ikke skal bli ytterligere utsatt og dermed gå lengre tid før man får svar på spørsmål som; hva er årsaken til den heksagonale formen? Hvilke grunnleggende fysiske egenskaper på Saturn er årsaken til at det heksagonale skymønsteret bare eksisterer der? Hvorfor finner man ikke et tilsvarende heksagon på Saturns sørpol? og hva er årsaken til heksagonets fargeendring?

Last Update: 1 September 2019
20-May-2024 02:33 UT

ShortUrl Portlet

Shortcut URL

https://sci.esa.int/s/wxPGpQw

Asset Publisher

Related Articles

Images And Videos

Related Publications

Related Links

Documentation