Asset Publisher

Winners - Finland

Winners - Finland

10 - 12 years old - Tethys, Enceladus, Mimas and Saturn's rings

Author:

Normens Skola

För 400 år sedan vände Galileo Galilei sitt teleskop mot stjärnhimlen och vår bild av universum blev aldrig densamma. Saturnus är den sjätte planeten i vårt solsystem, Vintergatan. Planeten ligger 1430 miljoner km från solen, temperaturen är 190 grader.

Saturnus består av gaser. Saturnus kärna är mycket varm, värmen som strålar ut är till och med varmare än den värme planeten får från solen. Saturnus har den lägsta tätheten i vårt solsystem. Densiteten är så låg att den skulle kunna flyta på vatten.

Saturnus atmosfär består av helium, väte, små mängder vatten, ammoniak och metan. Saturnus har en kärna av is och sten, och massan är 95 ggr större än jorden. Väldiga stormar som består av amoniakis kan uppkomma på Saturnus, alla röda fläckar på planeten är olika stormar som håller på. Man undrade förut hur stormarna kunde uppstå men man har nu konstaterat att Saturnus har en atmosfär.

Saturnus har även många månar, närmare 50 stycken. Titan är den största månen i vårt solsystem, större än den minsta planeten Merkurius. Titan är också den enda månen som har atmosfär.

Saturnus ringar upptäcktes av Galileo Galilei år 1610. När Galileo genom sitt teleskop såg Saturnus och dess ringar trodde han att ringarna var månar. Christian Huygens var den första som såg att det var ringar. För rymdsonden Cassini, som skickades upp år 1997, tog det 7 år att komma till Saturnus. År 2000 passerade den Jupiter. Ännu idag skickar den information och bilder från Saturnus till jorden.

Saturnus ringar består av klippblock stora som hus, små sandkor, grus och mycket is (95%), därför är ringarna kalla. Ringarna är väldigt olika. Några är tjocka, vissa består av mörkt material, små gluggar eller så är de otydliga. Ringarna är tunna om man jämför med planeten. Det finns ännu många frågor om ringarna man inte kan svara på. Från jorden kan ringarna se fasta ut, fast egentligen är de flytande. Varje ring har en egen atmosfär och roterar i sin egen hastighet runt planeten. Bland ringarna kretsar Saturnus alla månar omkring. Vissa är också protomånar, som fortfarande växer. Saturnus ringar är 100 meter tjocka med diametern 272.692 km. Alla ringarna har olika namn t.ex dringen, bringen och aringen. En av ringarna heter Phoeberingen och upptäcktes först 2009.

Det finns många teorier om varifån de vackra ringarna kommer.

1. Bitar av en måne som kolliderade med en komet eller en asteroid.
2. En komet eller asteroid som drog isär på grund av Saturnus tyngdkraft då den kom för nära planeten
3. Partiklar som bildades samtidigt som Saturnus men planetens gravitation hindrade dem att bilda en måne. Man kan inte se ringarna utan teleskop för de är papperstunna, alla ringar är olika. Vissa av de mindre ringarna är halva, vilket betyder att de inte räcks runt hela planeten, men de hålls ändå kvar. Man tror att ringarna uppstått på samma gång som planeten.

Vi i 6B i Normens skola vill veta mera än det vi läst och skrivit om här. Galileo Galilei har inspirerat oss.  

13 -15 years old - Tethys, Enceladus, Mimas, and Saturn's rings

Author:

Nils Westerback

I think that it is critical for us to study Saturn's moons so that we get an understanding of the possibility of life outside of the Earth. Any moons that have a surface that is made of ice, e.g Tethys, Enceladus and Mimas, have the possibility of having primitive life beneath, or in, it's surface in the form of bacteria. It is also important to study the moons so that we may possibly have a greater understanding of exoplanets. I personally think that the study of other planets and their moons is important, so that we can have a better understanding of what else is out there, or how did life start and where did it come from.

I know that I am probably going to sound eccentric, but in the future when we have interplanetary transportation we would need to have outpost on different planets and their moons, and for that we would need to have an awareness of the moons and their characteristics.

What we know for certain that Saturn's moons Tethys, Mimas and Enceladus have in common, is that they all are made of ice, they all have a rocky core and they are all lesser, in both size and mass, than Earth. Some of the characteristics that separates these three are that, it is considered implausible that there is a subsurface ocean on Tethys, Enceladus has geological active and Mimas is perhaps the most heavily cratered body in the solar system.

Having an ice surface is useful, by the fact that it can easily preserve lifeforms and hide rare elements in the ice, so from both a biochemical and a chemical point of view it could provide valuable information, in the sense that one could discover multiple new chemical elements or discover how lifeforms could survive that deep in space.

Saturn's rings  would be an interesting point of research so that we may discover how planetary rings are formed and it would be easiest to do this research with Saturn's rings because they are the most prominent. We know what substances the rings are made of, water-ice and rock, but there may be more substances in them that we don't know of and may possibly provide valuable information on the formation of the Solar System or the structure of asteroids and comets, given the fact that there are many theories on how planetary rings are formed.

  We don’t know much about Saturn's rings, other than that the size of the particles that formulates the rings range in size from microns to multiple kilometres and that two of the gaps that separate the rings are generated by known moons embedded within them and many others at locations of known destabilizing orbital resonances with Saturn's moons.  The nature of many gaps, however, are still unknown. On the other hand stabilizing resonances are responsible for the longevity of some rings.

To conclude, I personally think it is important to continue the study of Saturn's rings and moons.

Last Update: 23 September 2021
29-May-2024 11:44 UT

ShortUrl Portlet

Shortcut URL

https://sci.esa.int/s/8dK5o5W

Asset Publisher

Related Articles

Images And Videos

Related Publications

Documentation