Asset Publisher

Winners Finland

Winners Finland

 Author: Anna Österberg

Förr i tiden var resor till rymden mest en tävling om vem som var först till en ny plats, men nu är den stora frågan:finns det liv någon annanstans än på jorden? Med hjälp av rymdsonden Cassini har man hittat ny information om Enceladus och kanske ett svar på frågan.
Enceladus är en av Saturnus månar och är täckt med ett tjockt islager, men på dess sydpol under islagret finns det en sjö med vatten. Vatten är mycket viktigt för allt liv, det var dessutom i vatten livet på jorden började utvecklas. Därför anser jag att månen Enceladus och dess gejsrar, vattenmoln och is är värda att utforska vidare.

Jag tycker att det skulle vara intressant att forska i hur Enceladus får värmen som håller vattnet flytande eftersom det inte ännu är bevisat varifrån den kommer. Man tror att Enceladus är en av de tre kropparna i vårt solsystem var dess inre värme upphettar områden på dem1. Det är en annan likhet Enceladus har med jorden. Jag är förvånad över att vattnet inte fryser trots att det är i kontakt med kylan från månens yta genom djupa fåror
så kallade “tiger stripes”. En del av fårorna är bara 10 år gamla2, vilket betyder att Enceladus hela tiden förändras .
Gejsrarnas kraft är också häftig eftersom ispartiklarna kan sprutas 500 km upp i atmosfären. Att Enceladus har gejsrar är väldigt praktiskt eftersom man skulle kunna ta prover på vattnet som finns i sjön utan att vara tvungna att landa på månen. Jag tycker det skulle vara intressant att fortsätta forska om partiklarna som gejsrarna sprutar upp. Då gejsrarna sprutar ut materia bildas ett vattenmoln kring månen och jag undrar om det här molnet är början till en skyddande atmosfär kring månen.
Enligt undersökningar från Cassini har dess gejsrar blivit svagare3. Jag anser att det är värt att fortsätta forska i varför detta händer. Är det så att de kommer sluta spruta vatten t.ex. för att den underjordiska sjön skulle frysa eller finns det något annat som påverkar gejsrarna?
Det är mycket osannolikt att det på Enceladus skulle byggas upp ett likadant ekosystem som vårt och som vi på jorden kunde ha användning för. Jag anser dock att forskning om Enceladus skulle kunna vara användbar. Om man följde med gejsrarnas aktivitet på Enceladus kunde man kanske förutspå hur gejsrarna på jorden skulle bete sig i framtiden.

Jag kände själv inte till Enceladus förrän jag började forska om rymdsonden Cassini, men nu tycker jag definitivt att den är något man skulle kunna prata om oftare. Enceladus inre värme hettar upp områden på ytan. Det är orsaken till att gejsrarna sprutar ut materia från den underjordiska sjön och att materian sedan bildar ett vattenmoln kring månen. Jag hoppas verkligen att Enceladus alla fenomen blir mera kända och forskningen fortsätter så vi får svar på alla frågor som ännu är obesvarade.

 

Last Update: 1 September 2019
19-May-2024 21:54 UT

ShortUrl Portlet

Shortcut URL

https://sci.esa.int/s/ApPvpgA

Asset Publisher

Related Articles

Images And Videos

Related Publications

Related Links

Documentation