Asset Publisher

Winners Sweden

Winners Sweden

 Author: Ida Grimheden

Om jag fick vara rymdforskare skulle jag valt att forska om isplymerna vid Enceladus sydpol (alternativ 1). Detta är en jätteintressant upptäckt av flera anledningar.

 För det första finns det möjligheter att det finns främmande liv. Flytande vatten är det som forskarna idag anser är det viktigaste som behövs för att liv ska kunna uppstå. Livet kan anpassa sig väldigt bra till temperaturen, bara det är flytande vatten. Man har också upptäckt att vattnet som sprutar ut innehåller metan, formaldehyd och cyanid. De här tre ämnena har man vid tidigare experiment upptäckt kan vara ett steg mellan enkla grundämnen och liv. Förutom vatten och kemiska förutsättningar behöver livet också energi. Enceladus ligger kanske för långt bort från solen för att energin därifrån skulle räcka, men det finns andra sätt för livet att utvinna energi. Till exempel finns det liv så långt ner under vattnet på Jorden att det inte kommer ner något solljus. Vissa lever vid varma undervattenskällor, precis som på Enceladus.

För det andra skulle man kanske kunna bygga en rymdbas där. Vattnet behöver vi människor, både för att dricka och kanske till att odla egen mat så att man kan stanna på Enceladus en längre tid.  Förutom vatten har Enceladus också värme. Forskare har med hjälp av data från Cassini räknat ut att värmen motsvarar ungefär 20 kolkraftverk. Värmen kan både används direkt genom fjärrvärme och omvandlas till el.

För det tredje så skulle månen kanske kunna användas som en tankstation för raketer som ska åka utanför solsystemets gränser. Väte och syre kan användas som raketbränsle. Vatten består av väte och syre. Vattnet på Enceladus kan alltså delas upp i de två grundämnena och användas som raketbränsle. På rymdbasen kan man producera mer mat än man behöver och överskottet kan gå till proviantpåfyllning vid mellanlandningar. Astronauternas avföring kan tankas av vid mellanlandningen och användas för att odla mat på basen. Eftersom Enceladus diameter bara är drygt 500 kilometer är gravitationen väldigt liten. Det gör att det inte krävs så mycket energi för att lämna månen efter tankningen. Alltså gör man inte slut på så mycket av det nypåfyllda bränslet.      

Enceladus har alltså ett mycket lyckat sammanträffande för att det både finns möjligt liv och möjligheter att undersöka det. Det är därför jag tycker att det är den mest intressanta upptäckten. Skulle mina idéer bli verklighet så tycker jag att det är viktigt att tänka på miljön redan från början. Som att inte använda mer än man behöver och att återvinna det man använder.

För att kunna ta reda på om allt detta är möjligt så skulle jag vilja ta reda på mer om hur liv uppstår, odling i rymden och lite mer om hur raketbränsle fungerar. Och det tänker jag göra nu!

Last Update: 1 September 2019
20-May-2024 04:01 UT

ShortUrl Portlet

Shortcut URL

https://sci.esa.int/s/84ydN0A

Asset Publisher

Related Articles

Images And Videos

Related Publications

Related Links

Documentation